Nytt produkt: Endrede krav til revisor for små selskaper gjør at mange vil og kan gjennomføre årsavslutningen selv. Agrodata leverer nå integrert årsavslutning for AS. Programmet viderefører funksjonaliteten i regnskapsprogrammet og leverer alt som skal til for årsavslutning og skatt for aksjeselskaper i ett og samme verktøy!